facebook
המלצת המערכת
היכנסו לאתר LawTube ובחרו את עורך הדין הבא שלכם ב-5 דק'

שימוע – משמעותו וחשיבותו בהליך הפלילי

שימוע – משמעותו וחשיבותו בהליך הפלילי

טרם הגשת כתב אישום כלשהו ניתנת ההזדמנות לנאשם להביע את דבריו בע"פ או בכתב, ובכך לנסות להשפיע על המשך התפתחות ההליך הפלילי כנגדו. הזדמנות זו קרויה בשפה המקצועית שימוע, וכאן נפרט אודות חשיבותו לנאשם וכמו כן על המשמעויות השונות כתוצאה מהליך זה.

מהו שימוע?

חוק סדר הדין הפלילי מורה על חובת ההזמנה לשימוע של נאשמים פליליים בגין עבירות שדינן 3 שנות מאסר ומעלה (לעיתים גם במקרים של עבירות עם זמן מאסר קטן יותר על פי שיקול דעת התביעה, אך אין מדובר בחובה). הנאשם מצידו יכול לקבל את ההזמנה או לדחות אותה. השימוע מתבצע בע"פ או בכתב ועל כן חשוב מאוד לקבל ייעוץ וליווי מקצועי בהחלטה האם לגשת אליו ואם כן, מה להגיד או לכתוב. המידע אודות אותו שימוע נמסר לנאשם כ- 30 יום לפני מועדו והדבר אומר כי יש לו זמן רב להתכונן כאשר המטרה הינה ברורה – ביטול כתב האישום או לחלופין, שינוי סעיפי האישום בו לחמורים פחות. במקרים מיוחדים ניתן אף להגיש בקשה להארכת מועד התקיימותו של השימוע. דחייה זו מאפשרת לנאשם ולבא כוחו להשיג עוד ועוד ראיות ועובדות שעשויות לזכות אותו ולהביא לביטול מהיר של כתב האישום. הזכות לארכה הגיונית למדי, שכן כל שימוע שכזה לא רק שחייב להתבצע ע"פ חוק, אלא אף שעל התביעה לקרוא או להקשיב בעיון רב לטענותיו של הנאשם ו/או בא כוחו ולא להפגין התנהגות של יציאה לידי חובה.

חשוב לציין כי עבור עבירות שדינן מעל 3 שנות מאסר שעבורן נכתב והוגש כתב אישום אך ללא הזמנה לשימוע, הדבר עשוי לגרום לשיבוש אדיר בהליך הפלילי עד לביטול כתב האישום לגמרי.

חשיבות עורך הדין במהלך שימוע

חשוב מאוד להיוועץ בעורך דין פלילי מקצועי ומיומן כאשר מקבלים זימון לשימוע לפני הגשת כתב אישום. בפועל, מדובר בשמיעת התביעה את טענות הנאשם- מדוע יש לבטל את כתב האישום או לפחות, להפחית מרמת החומרה של הסעיפים השונים. אפשרות זו עשויה לעמוד דווקא לנגדו של הנאשם שכן הוא עשוי להעביר מידע שלא היה כדאי להעביר אותו לולא היה מודע לאוסף הראיות והעובדות שנאספו. עורך דין מנוסה ידע להדריך את הנאשם מה כדאי להגיד ומה לא על מנת לצלוח את ההליך על הצד הטוב ביותר ולא לגרום לתוצאה ההפוכה.

כפי שניתן להבין, שימוע פלילי מהווה צומת מרכזית בעתידו של ההליך הפלילי נגדכם. באמצעותו ניתן להביא לביטול כתב האישום (או הפחתה בסעיפי האישום) או להמשיך ולהילחם במערכת המשפטית המסועפת. לכן בחרו לעצמכם עורך דין מקצועי ומיומן בכל מה שקשור לשימוע משפטי והתכוננו אליו במלוא הרצינות.

פורסם על ידימערכת אתר זה חוקי

דילוג לתוכן