בני זוג רבים בוחרים לחיות יחדיו, לקיים משק בית משותף, להקים בית חם ואוהב, להוליד ילדים, לרכוש נכס למגורים ולחיות כמו כל משפחה רגילה – אך מבלי להינשא באופן פורמאלי. זוגות אלו מכונים בעגה המשפטית "ידועים בציבור". כיצד מגדירים ידועים בציבור? ומהן זכויותיהם של זוגות ידועים בציבור? על כך, במאמר שלהלן:

מי הם ידועים בציבור?

ידועים בציבור הם בני זוג, לרבות בני זוג מאותו המין, אשר חיים יחדיו, מקיימים משק בית משותף ומנהלים אורח חיים זהה לחלוטין לאורח חייהם של זוגות נשואים. כל זאת – בהבדל אחד: ידועים בציבור אינם נשואים באופן פורמאלי, בין אם מרצון או בין אם מכורח (כפי שנמחיש בדוגמאות, בסעיף הבא). נעיר, שכיום ידועים בציבור נהנים כמעט מאותן זכויות שמהן נהנים זוגות נשואים, כפי שנסביר בהמשך.

אילו סיבות גורמות לקיומם של ידועים בציבור?

אנשים רבים שואלים, מדוע נוצר המוסד המכונה "מוסד הידועים בציבור". מדוע אנשים רבים מעדיפים לא להינשא באופן פורמאלי? לשאלה הזו יש מספר תשובות, שאומנם לא נפרט את כולן, אך נציג חלק עיקרי מהן, להלן:

סיבות אידיאולוגיות: בישראל, דיני הנישואין והגירושין מוסדרים מכוח הדין הדתי. חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953 קובע, כי נישואין וגירושין בין יהודים ייערכו על פי "דין תורה". כלומר, היות ודיני הנישואין והגירושין כפופים לדין הדתי, אזי זוגות רבים אינם יכולים להינשא בארץ. לדוגמא: כהן וגרושה, זוגות חד מיניים, ממזרים, בני זוג שאחד מהם אינו יהודי לפי ההלכה וזוגות שכל אחד מהם הוא בן דת אחרת. נדגיש, כי הדין הדתי הוא דין ארכאי ולא מעט זוגות מסרבים מטעמים אידאולוגיים, להינשא במדינת ישראל.

מודרניזציה: כיום, עם העלייה בתוחלת החיים והשיפור במעמד האישה, זוגות רבים מעדיפים להשקיע בקריירה, בתור יעד ראשוני בחיים. בנוסף, זוגות רבים בוחרים, לאחר שנות נישואים רבות ומתסכלות, להתגרש וליהנות מ"פרק ב'". שתי סיבות אלו, שלמעשה נגזרות מהמציאות המודרנית, מהוות סיבה נוספת להיווצרות מוסד הידועים בציבור.

אחוז גירושין גבוה: למרבה הצער, במדינת ישראל קיים אחוז גירושין גבוה. זוגות רבים מבקשים להימנע מנישואין, מתוך חשש להתגרש ולהפוך לחלק מ"הסטטיסטיקה".

איך ניתן להגדיר "ידועים בציבור"?

לכאורה, ניתן להגדיר ידועים בציבור בקלות, "אנו מזהים אותם כאשר אנו פשוט רואים אותם". עם זאת, מבחינה משפטית, יש להצביע על מספר מאפיינים, לצורך הוכחת העובדה שזוג מסוים עונה על ההגדרה של "ידועים בציבור". מאפיינים אלו הם:

חיים משותפים: כדי להצביע על זוג בתור "ידועים בציבור", יש להוכיח כי מדובר בזוג שאכן מקיים חיים משותפים. דהיינו: מתגורר יחד בדירת מגורים, עורך קניות במשותף, משלם חשבונות ומקיים אורח חיים דומה לאורח החיים המנהלים זוגות נשואים. כדי לבחון האם אכן בני זוג מקיימים משק בית משותף, יש לבחון את צורת החיים שלהם ואת נסיבות חייהם המשותפים.

קשירת גורל: על מנת להצביע על בני זוג בתור ידועים בציבור, יש ללמוד מצורת החיים המשותפים שלהם, האם מדובר בבני זוג שאכן "קשרו את גורלם איש עם רעהו". כלומר, יש בני זוג החיים יחדיו לשם נוחות. ישנם גם בני זוג החיים יחדיו ומקיימים משק בית משותף ולא בהכרח ניתן לומר בוודאות, שהם מנהלים חיים דומים לחיים של בני זוג נשואים. כך שמעבר לדרישת "החיים המשותפים", נדרש דבר מה נוסף, בדמות "קשירת גורל". כלומר: יש לבחון שאכן מדובר בבני זוג שברור וגלוי שהם זוג, שאין בינו לבין זוגות נשואים כל הבדל, מלבד "הרישום הפורמאלי".

הכרה אובייקטיבית: בין התנאים שיש לבחון כדי להצביע על בני זוג בתור ידועים בציבור, ישנה ההתרשמות של מכריהם. כלומר, יש לבחון האם הציבור אכן מכיר בבני הזוג בתור ידועים בציבור. ישנם בני זוג שאינם מוכרים בתור בני זוג: לעיתים, בני זוג נמנעים מלהכיר את בן או בת זוגם למכרים או בני משפחה. לעומת זאת, במידה ומדובר בזוג שהציבור מכיר בו בתור "בני זוג קבועים", הרי שיש בכך עוד ראייה, שמדובר בבני זוג ידועים בציבור, אשר קשרו את גורלם יחדיו.

זכויותיהם של ידועים בציבור:

ידועים בציבור זכאים לרוב הזכויות, שלהן זכאים זוגות נשואים. למשל: זכות לרשת, זכות להירשם כמוטבים בפוליסת ביטוח, זכות לאמץ, זכות להקים משפחה, זכות לנטילת הלוואות משותפות ועוד.

דילוג לתוכן