facebook
המלצת המערכת
היכנסו לאתר LawTube ובחרו את עורך הדין הבא שלכם ב-5 דק'

כיצד ניתן להגיע לזיכוי מעבירת מהירות מופרזת

כיצד ניתן להגיע לזיכוי מעבירת מהירות מופרזת

עבירות נהיגה במהירות מופרזת הן שכיחות מאוד ומשטרת התנועה משקיעה לא מעט בהצבת מכמונות מהירות, מצלמות וניידות המצויידות במד לייזר בכבישי הארץ על מנת לאכוף את החוק. נהיגה במהירות שעולה על המותר ב – 20 קילומטר בשטח עירוני ו – 25 קילומטר בשטח בין עירוני תביא לדו"ח של 250 שקלים. הפרזה יתירה במהירות תביא לדו"ח שמן יותר ורישום של 8 נקודות ואפילו לשלילה מידית וזימון לבית משפט לקביעת עונש חמור מזה.

אמצעי המדידה של המשטרה ואופן השימוש בהם לוקים בחסר ולא אחת מואשם נהג על לא עוול בכפו בגלל זיהוי לא נכון או תקלות במדידה. במקרה שנעצרתם על ידי שוטר שלא בצדק, תוכלו לפנות לעו"ד תעבורה ולפרוש בפניו את טענותיכם. עורך דין תעבורה מצוי בכל הפרטים והדרכים שיכולים להביא אתכם לזיכוי מלא בפני בית המשפט.

אמצעי המדידה ומגבלותיהם

בתי הדין לתעבורה נוטים לקבל באופן מידי את הצהרות השוטרים, בעיקר כשהן מגובות בתיעוד מלא של כל ההליכים על פי הנדרש, לכן, עורכי דין בישראל המתמחים בנושא תחבורה יתמקדו בשני אפיקי הגנה מרכזיים: המגבלות של מכשירי המדידה המשמשים את המשטרה בתיעוד מהירויות מופרזות והתרשלות של השוטר בניהול ותיעוד על פי הנהלים.

למשטרה שלושה אמצעי מדידה של מהירויות רכב: ממל"ז – מד מהירות לייזר, מצלמות ומכמונת דבורה, המבוססת רדאר. המצלמות הם האמצעים האמינים ביותר אך גם את אמינות צילומיהן ניתן להטיל בספק, בין היתר במקרים בהם לא מספר הרישוי לא נראה כהלכה ולא ניתן להוכיח בודאות שהרכב המדובר אכן היה זה שביצע את העבירה. לגבי שני האמצעים האחרים, מרחב הטעות גדול יותר : על המשטרה להביא לבית המשפט, לבקשת הסניגור, עדויות לשימוש וכיול נכון של המכשירים – בין היתר בדיקת כיול תקופתית, בדיקת תצוגה ובדיקת תיאום. מיכשור שלא עבר בדיקות ותיאום על פי הנהלים יפסול את ההרשעה וישחרר את הנהג הנאשם בלא כלום.

מד הלייזר והדבורה מוגבלים גם ביכולת שלהם להתמודד עם תנאי שטח מיוחדים – כדי להרשיע במהירות מופרזת נדרש זמן מעקב מסוים ורצוף. אם לאורך טווח הזמן הזה יצא הרכב משדה הקליטה של מד הלייזר או הראדר בשל עיקול בכביש, גשם שפגע בקלט במכשיר או כל הפרעה אחרת, ניתן לעיתים לשכנע את השופט שהראיות אינן קבילות.

בעית הזיהוי

אחת מבעיות האמינות הגדולות של מד הלייזר והראדר הם הקושי בזיהוי ודאי של הרכב שהפריז במהירותו בתוך תנועה צפופה. לא אחת נעשה זיהוי שגוי ונהג שומר חוק מואשם בטעות. אם מצליח עורך הדין להטיל ספק בזיהוי – ניתן להגיע לזיכוי.

מיומנות השוטר וניהול הליכים

בנוסף, עורך דין תעבורה יבקש לבדוק את הכשרת השוטר והאם הוא מוסמך ומיומן בהפעלת מד הלייזר או הדבורה. גם אם זיהוי הנהג ודאי והמיכשור תקין, כל טעות במילוי הטפסים ובקיום נהלים אחרים על ידי השוטר במקום יכול להביא לביטול האישום.

המאמצים הרבים שמשקיעה המשטרה בתפיסת נהגים מסוכנים נושאים פרי אך יש גם לא מעט נהגים שמואשמים לשווא. לעו"ד תעבורה מנוסה יש את הכלים להוכיח במקרים רבים את חפות המיוצג שלו ולמצוא ליקויים במכשור ובעבודת השוטרים על מנת לזכות את הנהג או להקל על עונשו.

פורסם על ידימערכת אתר זה חוקי

דילוג לתוכן