הציבור הרחב חשוף למערכת המשפטית האזרחית, שם דנים בעבירות פליליות קלות וחמורות. אך רוב הציבור אינו נחשף למערכת משפטית ענפה ורחבה נוספת, שקיימת במדינת ישראל והיא: מערכת בתי הדין הצבאיים. בתי דין אלו אחראיים על שפיטה בגין עבירות פליליות, הנעשות במסגרת צבאית.

במאמר שלהלן, נסקור אילו עבירות פליליות-צבאיות נדונות בבתי הדין הצבאיים, כדלקמן:

איזה חוק מסדיר את הדין הפלילי הצבאי?

מערכת המשפט הצבאי, מוסדרת בחוק הנקרא "חוק השיפוט הצבאי", תשט"ו-1955. חוק זה מסדיר את כל הנושאים הנוגעים למערכת השפיטה הצבאית, החל מהגדרת עבירות פליליות, עבירות משמעתיות ועד הגדרת סמכותם של שוטרים וחוקרים צבאיים. חוק השיפוט הצבאי גם מסדיר את סמכויותיהם של השופטים הצבאיים ואת אופן מינוייהם.

חוק השיפוט הצבאי, כשמו כן הוא, חל על חיילים. עם זאת, החוק חל גם על אנשים ששוחררו מהשירות הצבאי ובלבד – שהעבירה שביצעו נעשתה במסגרת צבאית. הכלל בנוגע להגשת כתב אישום פלילי בבית הדין הצבאי, כלפי חיילים משוחררים, הוא: לא ניתן להגיש כתב אישום, במידה וחלפו 180 ימים מיום שחרורו של החייל. בנוסף, חוק השיפוט הצבאי חל גם על חיילים במסגרת של מילואים וכן על אזרחים עובדי צה"ל.

כיצד בנויה מערכת בתי הדין הצבאיים?

בניגוד למערכת בתי המשפט האזרחיים, מערכת בתי המשפט הצבאית, מצומצמת יותר. נסביר: מערכת השפיטה הצבאית מורכבת מערכאות, הנקראות "בתי דין צבאיים מחוזיים". אלו הערכאות ה"ראשונות". מעל בתי הדין הצבאיים המחוזיים, ישנו בית דין צבאי לערעורים, הדן בערעורים על פסקי דין והחלטות הניתנות בבתי הדין הצבאיים המחוזיים. יוער, כי על החלטת בית הדין הצבאי לערעורים, קיימת זכות להגיש ערעור, לבית המשפט העליון בירושלים.

בתי הדין הצבאיים המחוזיים, כוללים גם ערכאה מיוחדת הנקראת "בית דין צבאי לתעבורה", כשמה כן היא: ערכאה זו עוסקת בשפיטה בענייני תעבורה, שנעשו במסגרת צבאית. בנוסף, ישנה ערכאה מיוחדת הנקראת "בית דין ימי", העוסקת בעבירות ימיות.

עוד ערכאה מיוחדת במסגרת בתי הדין הצבאיים, היא ערכאה הנקראת "בית דין צבאי מיוחד". מדובר בבית דין צבאי בדרגת בית הדין המחוזי, המתכנס במקרים שבהם יש צורך בשפיטה של קצין בדרגת סגן אלוף ומעלה, שכן הציפייה היא, שהשופטים יהיו בעלי דרגות גבוהות יותר מהנאשם.

אילו עבירות פליליות נדונות בבתי הדין הצבאיים?

העבירות הצבאיות מתחלקות למגוון רב של סוגים. ישנן עבירות חמורות מאוד, שהעונש בגינן עשוי להגיע לשנות מאסר מרובות (כמו בגידה, מרי ועוד). מנגד, ישנן עבירות "משמעתיות" לכאורה, אשר במסגרת צבאית הן נידונות במישור הפלילי (כמו נפקדות משירות צבאי). הבה נציג מספר סוגי עבירות צבאיות שכיחות:

עבירת הבגידה: עבירת הבגידה קבועה בסעיף 43 לחוק השיפוט הצבאי. היא מתייחסת למגוון מקרים, שכל אחד מהם מוגדר כ"בגידה". לדוגמא: מסירת מידע לאויב, מתן מחסה לאויב, כניעה לאויב ללא פקודה ועוד. העונש על עבירת הבגידה, בהתאם לחוק השיפוט הצבאי, הוא מיתה.

עבירת המרידה: עבירת המרידה מוגדרת בסעיף 46 לחוק העונשין. מרידה היא סיטואציה, שבה חייל משתתף בפעולה שמטרתה לסרב לפקודות. העונש על עבירת המרידה, עומד על 15 שנות מאסר. אם העבירה מתבצעת תוך שימוש בנשק, אזי העונש עומד על מאסר עולם.

נטישת משמרת: עבירה זו קבועה בסעיף 58 לחוק השיפוט הצבאי. דוגמא לפקודה זו: חייל הנוטש מתקן בזמן שמירה, עובר עבירה פלילית, לפי הדין הצבאי. במקרה זה, העונש הוא 3 שנות מאסר. אם עבירה זו נעשתה כדי להימלט מאויב, אזי העונש הוא 7 שנות מאסר.

חריגה מסמכות עד כדי סיכון חיים: לפי הדין הצבאי, חייל אשר חורג מסמכותו ובשל אותה התנהגות, מסכן את חייו של חייל או פקוד (או סיכון בריאותו של אותו פקוד), עובר עבירה שעונשה עומד על 3 שנים.

ביזה: אין ספק כי אחת העבירות החמורות, האסורות גם עפ"י החוקים הבינלאומיים, היא עבירת הביזה. אין פגם מוסרי יותר, מחיילים אשר שודדים ובוזזים רכוש בשטח המצוי בשליטה צבאית. גם הדין הצבאי הישראלי, מתייחס לעבירה זו בחומרה רבה. סעיף 74 לחוק השיפוט הצבאי קובע, כי העונש על ביזה, עומד על 10 שנות מאסר.

שימוש לא חוקי בנשק: חייל אשר משתמש בנשק ללא אישור או שלא כדין, עובר עבירה פלילית-צבאית, אשר העונש בגינה, בהתאם לסעיף 85 לחוק השיפוט הצבאי, עומד על שנתיים ועל 3 שנים, עפ"י הנסיבות שבהן החייל השתמש בנשק.

לסיכום:

העבירות שהוצגו, הן עבירות בעלות מאפיינים צבאיים מובהקים. לא מדובר ברשימה מלאה, שכן חוק השיפוט הצבאי מונה מגוון רחב של עבירות נוספות. לסיום נעיר, כי תחום השפיטה הצבאית הוא תחום מורכב, עשיר ומגוון, המצריך ידע, הבנה ומקצועיות ברזי הדין הצבאי. על כן, אם הואשמתם בעבירה צבאית, עליכם לפנות לעורך דין צבאי הבקיא בתחום.

דילוג לתוכן