facebook
המלצת המערכת
היכנסו לאתר LawTube ובחרו את עורך הדין הבא שלכם ב-5 דק'

מה כולל הסכם גירושין?

מה כולל הסכם גירושין?

אחת הדרכים לחסוך בהליך גירושין יקר ומסובך, היא לחתום על הסכם גירושין, שיהיה בו כדי להסדיר את כל הנושאים הנוגעים לבני הזוג בעת פרידה או גירושין, ביניהם ענייני משמורת, מזונות וגם חלוקת הרכוש (במקרים שבהם בני הזוג לא חתמו על הסכם ממון). אך מה חשוב לכלול במסגרת הסכם הגירושין? להלן מספר עצות מועילות בנושא.

האם כדאי להיעזר בעורך דין?

הסכם גירושין מחייב הבנה והכרה של הדין הרלוונטי וכן ניסיון ויכולת גישור, לעיתים, בין בני הזוג. רק עו"ד גירושין מיומן יוכל להביא את בני הזוג לחתימה על הסכם גירושין כולל והוגן כלפי שני הצדדים. הח"מ היא עורכת דין גירושין בראשון לציון בעלת ניסיון רב בתחום, ניסיון שמתבטא בסיוע לאלפי בני זוג שנהנו משירותיה וזכו להסכם גירושין כולל לשביעות רצונם.

מה חשוב לכלול בהסכם גירושין?

הנושאים אותם יש לכלול בהסכם גירושין משתנים לא אחת וכמובן שאין אפשרות, במאמר דנא, לסקור את כל הנושאים הרלוונטיים, אך להלן רשימה חלקית:

הסכמה על מתן גט: התופעה המכוערת של סרבנות גט לצערנו קיימת. לא מעט נשים מוצאות את עצמן בתוך מיטת סדום, שכן כל עוד הן מסורבות גט, הן אינן יכולות להינשא שוב ואם חלילה הן מקיימות קשר זוגי עם גבר אחר וכפועל יוצא ייוולד להם ילד משותף, האחרון יוכר בתור ממזר.

לא אחת, הליכי הגירושין בישראל שהם מורכבים גם כך (בשל היעדר ההפרדה בין הדת למדינה בנושא), משמשים גם בתור כלי סחיטה ע"י בעלים וגם לצערנו לעיתים ע"י נשים, לשם יצירת יתרון במשא ומתן בנושאים אחרים (כגון – רכוש). הסכם גירושין הוגן אמור למנוע מקרים כאלו. לכן, הדבר הראשון אולי שיש לקבוע בהסכם הגירושין, הוא את אופן הגירושין ואת לוח הזמנים להגשת תביעת גירושין מוסכמת וכן התחייבות לגירושין.

הסכמה על חלוקת הרכוש: נושאים כספיים מהווים עילה למחלוקות רבות בין בני זוג המצויים בהליך גירושין. לרוב, מעורבים בנושא שיקולים רגשיים וגם אלמנטים כספיים. בדרך כלל, עיקר המחלוקות הכספיות מתנקזות לדירת המגורים שמוחזקת ע"י בני הזוג (או דירות). לכן, במסגרת הסכם גירושין, כדאי מאוד להסדיר את נושא דירת המגורים המשותפת, לקבוע תנאי למכירתה או למכירתה בין בני הזוג וכן כדאי מאוד לקבוע סד זמנים למכירה ולהסדיר מי יישא בתשלום המשכנתא מרגע הגירושין.

הסכמה לעניין המשמורת והמזונות: ככל שלבני הזוג ילדים משותפים, הרי שעל האב מוטלת חובת תשלום מזונות ובכלל זה על ההורים להסדיר את נושא המשמורת. דהיינו, מי יישא בנטל הטיפול השוטף בילדים, או שמא ההורים יחלקו במשמורת משותפת. אפשר להכריע נושאים אלו באמצעות ניהול הליך משפטי, שיגזול זמן רב מההורים וגם לא יסייע ליחסים ביניהם. מנגד, אפשר להסדיר את הנושאים במסגרת הסכם גירושין.

סנקציות במקרים של העלמת נכסים או מידע: לעיתים, אנשים מרמים במסגרת עסקית. לצערנו, ישנם גם אנשים שלא בוחלים באמצעים ולא מהססים לרמות גם את בני או בנות זוגם. אותה מרמה יכולה ובאה, לא אחת, לידי ביטוי בשלב הגירושין, במיוחד כאשר בני הזוג מצויים במחלוקת לעניין הרכוש המשותף. אחת הדרכים בהן בני זוג נוקטים, לעיתים, היא העלמת נכסים עובר לגירושין, העלמה שלכאורה מסייעת לאחד מבני הזוג להציג תמונה של דלות כספית.

לכן, רצוי מאוד לכלול בהסכם הגירושין הוראה, שקובעת שככל שיתגלה בעתיד שאחד מבני הזוג העלים נכסים, יהיה עליו לשאת "בקנס" כספי, שניתן יהיה לאכוף אותו מידית (יוער, שהסכם גירושין מקבל תוקף של ערכאה משפטית ולמעשה בעתיד, כמוהו כפסק דין).

חלונות לשינוי ההסכם: החיים הם דינמיים ומשתנים לעיתים באחת. היום אנו יכולים ליטול על עצמנו התחייבות, אך בעתיד עלולים להתרחש שלל אירועים, שלפתע ימנעו מאתנו את האפשרות לעמוד בהתחייבויות שלנו. כך הדברים גם במסגרת הסכם גירושין. לכן, מומלץ מאוד, במסגרת הסכם זה, לכלול "חלון", שבו יוכלו בני הזוג לעיין מחדש בתנאי ההסכם ולשנות את תנאיו.

כדי להמחיש את הצורך בתנאי כזה, נציג דוגמא: ייתכן ובמסגרת ההסכם, האב התחייב לשלם שיעור מזונות גבוה יחסית. אך לאחר מספר שנים, לפתע האב חלה במחלה קשה, שמנעה ממנו אפשרות לעבוד ולהתפרנס כפי שהתפרנס בעבר. במקרה כזה ברור לחלוטין, שיש מקום לשנות מהסכם המזונות וללכת לקראת האב, בדמות הפחתה בשיעורם. לשם כך וכדי למנוע הליך משפטי שבו האב יגיש בקשה להפחתה בדמי המזונות, אפשר פשוט ליצור בהסכם הגירושין כאמור, מנגנון לשינוי תנאיו מפעם לפעם.

מיצוי טענות הצדדים: הסכם גירושין צריך להיות "בבחינת סוף פסוק", דהיינו לתחום ולסיים את המחלוקות בין בני הזוג. לכן, במסגרת הסכם גירושין מומלץ ורצוי לכלול תנאי, שלמעשה קובע כי לצדדים לא תהיינה טענות נוספות אחד כלפי השנייה.

פורסם על ידימערכת אתר זה חוקי

דילוג לתוכן